Splošni pregled obstoječih poslovnih procesov Analiza obstoječih poslovnih procesov Finančna analiza Druge storitve - dokumentni sistemi in ostalo v povezavi z poslovnimi procesi Izdelava poslovnega načrta Optimizacija poslovnih procesov
Splošni pregled obstoječega stanja vključuje pregled obstoječih poslovnih procesov na prvem in drugem (najvišjem) nivoju modeliranja poslovnih procesov.
Podrobna analiza poslovnih procesov vključuje natančno analizo posameznih poslovnih procesov v treh korakih (določitev in analiza obstoječega stanja, določitev bodočega stanja).
Finančna analiza vključuje pregled vseh finančnih dejavnikov upravičenosti izvedbe projekta optimizacije poslovnih procesov in vključuje tako trde kot mehke prihranke.
Poslovni načrt je strateški dokument (Business Blueprint), ki vključuje celoten in ustrezno strukturiran nabor vseh dejavnikov, ki jih je potrebno upoštevati v sklopu predvidene optimizacije.
Druge storitve vključujejo izvedbo raznih izobraževalnih delavnic, vodenje vaših projektov optimizacije, svetovanje pri izbiri ponudb in standardizacijo dela služb za organizacijo dela.