Uporabljene metodologije in orodja za modeliranje

Pri svojem delu uporabljam dve različni metodologiji – katera se uporabi v določenem primeru, je odvisno od poslovnih zahtev posameznega podjetja.

  1. ARIS (Architecture of Integrated Information Systems) je način modeliranja, ki omogoča prikaz poslovnih procesov preko različnih vidikov: funkcijskega, organizacijskega, podatkovnega in procesnega. Takšen način modeliranja omogoča celovit prikaz poslovnih procesov z visoko stopnjo preglednosti. Navedene vidike po ARIS metodologiji lahko prikazujemo z modelom eEPC (Extended Event-driven process chain oziroma razširjena dogodkovna procesna veriga).

Uporabljeno orodje za modeliranje procesov po ARIS metodologiji: MS Visio Professional

  1. BPMN (Business Process Modeling Notation) je standard za grafično modeliranje poslovnih procesov, katerega velika prednost je razumljivost za vse poslovne uporabnike, tako analitike kot razvijalce končnih rešitev, prav tako tudi (in predvsem) za lastnike oziroma upravljavce  procesov, ki se ves čas ukvarjajo z upravljanjem in spreminjanjem poslovnih procesov (glede na nove poslovne zahteve kot posledico prilagajanja zunanjim dejavnikom: npr. novim zahtevam na trgu, novi zakonodaji,…).

Uporabljeno orodje za modeliranje procesov po BPMN metodologiji: MS Visio Professional