Predstavitev

Po osnovni izobrazbi sem ekonomist, ki že vrsto let delujem na področju poslovnega svetovanja iz upravljanja s poslovnimi procesi – predvsem v sklopu standardizacije, optimizacije in ne nazadnje informatizacije le-teh.

Svojo poklicno pot na tem področju sem pričel kot analitik poslovnih procesov  v podjetju SRC.SI, kjer sem sodeloval na številnih projektih, ki so se navezovali na celovite sisteme za upravljanje vsebin. Celovite analize sem izvajal na področjih gospodarstva, bančništva, finančnih storitev in javne uprave.

V začetku leta 2008 sem kot solastnik sodeloval pri ustanovitvi podjetja 360ECM Informatika, v katerem sem primarno pokrival svetovalne storitve na področju optimizacije poslovnih procesov z uvedbo sistemov za upravljanje z vsebinami (ECM = Enterprise Content Management), kamor spadajo tudi dokumentni sistemi (DMS = Document Management System). Poleg običajnih svetovalnih aktivnosti (svetovanje in analize na področju optimizacije poslovnih procesov) sem vodil:

  • standardizacijo določenih internih procesnih področij ter spremljajoče dokumentacije,
  • vsebinsko zasnovo produkta (dokumentni sistem v oblaku),
  • projekt uvedbe internega dokumentnega sistema,
  • nekatere pridobljene projekte informatizacije poslovnih procesov.       

Svoje znanje redno izpopolnjujem na izobraževanjih mednarodnega združenja AIIM (Association for Information and Image Management), ki se ukvarja s strategijami, storitvami in tehnologijami, ki omogočajo zajem, vodenje, shranjevanje in razpošiljanje informacij kot podpora poslovnim procesom, kjer sem pridobil certifikate:

Letos sem pričel samostojno pot in sicer kot svetovalec na področju poslovnega svetovanja in izvajanja analiz na področju optimizacije poslovnih procesov kot sestavnih delov procesnih področij, ki tvorijo  celotno poslovno okolje vsakega podjetja.