DRUGE SVETOVALNE STORITVE

Izobraževanje internih virov

 • Izvajanje analize poslovnih procesov
 • Izdelava finančnega poročila
 • Izdelava spremljajoče dokumentacije

Svetovanje pri pridobivanju in izbiri ponudb v sklopu informatizacije poslovnih procesov

 • Izdelava funkcionalnih zahtev glede na ugotovljene poslovne zahteve
 • Izdelava povpraševanja glede na ugotovljene poslovne/funkcionalne zahteve
 • Strokovni pregled prejetih ponudb
 • Kategorizacija primernosti posameznega ponudnika
 • Filtriranje (izbira ožjega kroga) ponudnikov glede na skladnost s predhodno ugotovljenimi poslovnimi zahtevami
 • Sodelovanje pri predstavitvah ponudnikov in pri referenčnih ogledih rešitev
 • Svetovanje pri končni izbiri ponudnika

Standardizacija dela internih služb za organizacijo dela

 • Standardizacija postopkov vodenja in optimizacije poslovnih procesov
 • Standardizacija spremljajoče dokumentacije