IZDELAVA POSLOVNEGA NAČRTA

Na osnovi izvedenega splošnega pregleda obstoječega stanja in podrobne analize prioritetnih (najbolj kritičnih) poslovnih procesov izdelam strateški dokument oziroma poslovni načrt (Business Blueprint), ki združuje tako rezultate splošnega pregleda obstoječega stanja, podrobne analize prioritetnih poslovnih procesov, finančne analize optimizacije prioritetnih poslovnih procesov in drugih vidikov, ki jih je potrebno oziroma dobro upoštevati v sklopu predvidene optimizacije (predlog faznega pristopa, ugotovljene omejitve, priporočene metodologije izvajanja nadaljnjih aktivnosti, skladnost z zakonodajo, pregled trga in ponudnikov, ustreznost ponudnikov glede na ugotovljene poslovne zahteve,…).