PODROBNA ANALIZA POSLOVNIH PROCESOV

Podrobna analiza poslovnih procesov vključuje natančno analizo posameznih poslovnih procesov, ki poteka v treh korakih:

 1. Pregled obstoječega stanja (As-Is model)
 2. Analiza obstoječega stanja
 3. Določitev predloga stanja po izvedeni optimizaciji (To-Be model)

V sklopu posameznih korakov izvedem naslednje aktivnosti:

Pregled obstoječega stanja (As-Is model):

 • poslovnega procesa:
  • določitev pozitivnega toka,
  • določitev alternativnih tokov,
  • določitev vhodov in izhodov za posamezne korake/celoten poslovni proces,
  • določitev poslovnih pravil (koraki, akcije, posledice, odstopanja,…),
  • določitev udeležencev,
  • določitev pravic udeležencev do posameznih aktivnosti,
  • določitev povezav z drugimi poslovnimi procesi,
  • grafični prikaz poteka poslovnega procesa; 
 • spremljajoče IT infrastrukture:
  • sistemi in aplikacije,
  • medsebojne povezave,
  • možnosti integracij z drugimi (neobstoječimi) sistemi;
 • spremljajočih nosilcev poslovnih informacij:
  • oblika,
  • tipi in skupine,
  • obseg po posameznih oblikah in tipih/skupinah,
  • opisni podatki (indeksi),
  • kvaliteta in format,
  • določitev vstopnih točk / točk nastanka,
  • frekventnost prihodov/nastanka,
  • zbiranje različnih tipov,
  • pravice (kreiranja, dostopa, vpogleda, urejanja, brisanja,…),
  • struktura in organizacija arhivskega okolja (mape, podmape, ...);

Analiza obstoječega stanja:

 • definiranje ugotovljenih pomanjkljivosti in ozkih grl,
 • določitev prioritet ugotovljenih pomanjkljivosti in ozkih grl,
 • izdelava predlogov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in ozkih grl;

Predlog stanja po izvedeni optimizaciji (To-Be model):

 • poslovnega procesa:
  • določitev pozitivnega toka,
  • določitev alternativnih tokov,
  • določitev vhodov in izhodov za posamezne korake/celoten poslovni proces,
  • določitev poslovnih pravil (koraki, akcije, posledice, odstopanja,…),
  • določitev udeležencev,
  • določitev pravic udeležencev do posameznih aktivnosti,
  • določitev povezav z drugimi poslovnimi procesi,
  • grafični prikaz poteka poslovnega procesa;
 • spremljajoče IT infrastrukture:
  • sistemi in aplikacije,
  • medsebojne povezave,
  • zahtevane integracije z drugimi sistemi;
 • spremljajočih nosilcev poslovnih informacij:
  • podroben opis predvidenega stanja po informatizaciji.

Rezultat podrobne analize poslovnih procesov je poročilo, ki vsebuje podroben opis vseh treh faz analize. Opis predloga stanja po izvedeni optimizaciji (To-Be modela), ki je del navedenega poročila, pa je dejansko vsebinsko-tehnična specifikacija, ki vsebuje vse zahtevane podatke za načrt izdelave programske opreme v sklopu morebitne informatizacije poslovnega procesa.

Takšen dokument je popolnoma neodvisen in ga lahko kasneje za načrt programske opreme uporabi kateri koli ponudnik ECM aplikativnih rešitev na trgu!

ECM = Enterprise Content Management (upravljanje z vsebinami).