PROJEKTNE AKTIVNOSTI V SKLOPU OPTIMIZACIJE

 • Projekt optimizacije/informatizacije poslovnih procesov
  • Svetovanje pri vodenju projekta / vodenje projekta
   • Preverjanje ustreznosti vsebine projektne dokumentacije
   • Koordiniranje aktivnosti internih virov
   • Preverjanje kontrolnih točk projekta
   • Aktivnosti v primeru odstopanj od projektnega plana
 • Zaključne aktivnosti pred podpisom primopredajnega zapisnika
  • Preverjanje skladnosti storitev s potrjeno ponudbo/pogodbo
  • Preverjanje ustreznosti s strani izvajalca dostavljene dokumentacije
  • Izdelava testnih scenarijev
  • Testiranje implementiranih rešitev pred prehodom v produkcijo
  • Aktivnosti pri prehodu v produkcijo