SPLOŠNI PREGLED OBSTOJEČEGA STANJA

Splošni pregled obstoječega stanja vključuje pregled obstoječih poslovnih procesov na prvem in drugem (najvišjem) nivoju modeliranja poslovnih procesov s spremljajočimi dejavniki ter vključuje naslednje aktivnosti:

 • Popis procesnih področij in poslovnih procesov:
  • določitev procesnih področij, njihovih zaporedij in medsebojnih povezav;
  • določitev poslovnih procesov po posameznih procesnih področjih, njihovih zaporedij in medsebojnih povezav;
  • grupiranje poslovnih procesov glede na ugotovljene skupne atribute;
  • določitev prioritetnih procesnih področij in/ali poslovnih procesov za optimizacijo.
 • Pregled infrastrukture:
  • analiza spremljajočega sistemskega in aplikativnega okolja;
  • določitev medsebojnih povezav.
 • Pregled nosilcev poslovnih informacij:
  • groba analiza spremljajoče tekoče in arhivske fizične dokumentacije;
  • groba analiza drugih spremljajočih nosilcev poslovnih informacij v e-obliki.
 • Groba analiza ugotovljenega stanja na poslovnih področjih.
 • izdelava predloga nadaljnjih aktivnosti v sklopu nadaljnje optimizacije.

Rezultat splošnega pregleda obstoječega stanja je poročilo, ki vsebuje podroben opis navedenih aktivnosti vseh faz splošnega pregleda obstoječega stanja. Takšen dokument je odlična osnova za nadaljevanje projekta optimizacije določenih procesnih področij oziroma poslovnih procesov – ki so bili v tem poročilu označeni z visoko stopnjo kritičnosti oziroma prioritete – s podrobno analizo poslovnih procesov.